Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên tiếng anh: VUNG ANG PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PV OIL VŨNG ÁNG

Địa chỉ: Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 692 888            Fax: 0393 692 999

Quyết định thành lập:

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được thành lập theo Nghị quyết số 1625/NQ-DKVN ngày 29/05/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cổ đông sáng lập:

  • Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (PV OIL) -  với phần vốn góp: 56.500 triệu đồng.
  • Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - với phần vốn góp 10.000 triệu đồng.
  • Công ty cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc - với phần vốn góp 10.000 triệu đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Kinh doanh xăng dầu; Tồn chứa xăng dầu
  • Vận  chuyển xăng dầu.
  • Cho thuê kho, cảng xăng dầu.
  • Kinh doanh khí hóa lỏng - LPG. 
  • Kinh doanh bất động sản

Quy mô:

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đang triển khai xây dựng 01 Tổng kho xăng dầu Vũng Áng với sức chứa 110.000m3 trên diện tích 08 ha tại Khu Kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I (2007 - 2009) xây dựng kho chứa 60.000m3. Giai đoạn II (2012 - 2013) xây dựng kho chứa 50.000m3. Đồng thời xây dựng 01 cầu cảng tiếp nhận tàu xuất nhập xăng dầu 15.000DWT và 01 bến xuất nhập LPG 3.000DWT.

Hệ thống đại lý và cửa hàng bán lẽ xăng dầu: PVOIL Vũng áng có mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên khu vực Bắc Trung bộ và CHDCND Lào.