PV OIL sẽ chia kho khăn cùng đồng bào lũ lụt tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” theo truyền thống của dân tộc Việt nam, trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2010, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã tổ chức tặng quà ủng hộ cho đồng bào lũ lụt tại hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với 1600 suất quà có tổng trị giá 420.000.000 đồng.