Petrovietnam: Tiếp tục dừng, giãn các dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách

Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết: Giá dầu hiện tại đang dao động trong khoảng 120 USD/thùng, trên cơ sở kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm, dự kiến giá dầu trung bình tháng 5/2011 giữ ở mức 120 USD/thùng. Theo đó, Tập đoàn đã lên kế hoạch khai thác 1,97 triệu tấn dầu khí trong tháng 5/2011.

Petrovietnam thăm và làm việc với các đối tác tại Liên bang Nga

Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do Tổng giám đốc Phùng Đình Thực dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với các đối tác tại Liên bang Nga từ ngày 28/2 đến ngày 5/3/2011 đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp.

PVEP đạt hơn 17 triệu tấn dầu quy đổi trong năm 2010

Năm 2010 là năm cuối cùng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và là năm có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến 2025 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Trong năm 2010 cũng như trong cả giai đoạn 5 năm qua, PVEP đã từng bước khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực trong ngành nghề cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) là thăm dò, khai thác dầu khí