PVEP đạt hơn 17 triệu tấn dầu quy đổi trong năm 2010

11/04/2011 7:54:22 SA

Năm 2010 là năm cuối cùng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và là năm có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến 2025 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Trong năm 2010 cũng như trong cả giai đoạn 5 năm qua, PVEP đã từng bước khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực trong ngành nghề cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) là thăm dò, khai thác dầu khí

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2010, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, PVEP đã định hướng tăng tốc phát triển bằng các giải pháp đột phá trong điều hành các dự án thăm dò khai thác, đổi mới quyết liệt hệ thống quản lý, đưa ra các phương án cơ cấu danh mục đầu tư hợp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và các chính sách nhân sự, tái cấu trúc bộ máy…

PVEP đã về đích trước 2 tháng các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước; tổng sản lượng khai thác dầu khí của PVEP đạt gần 17,2 triệu tấn quy dầu quy đổi (đạt 107% kế hoạch năm 2010); gia tăng trữ lượng trong năm 2010 là 33,7 triệu tấn quy dầu quy đổi (đạt 120% kế hoạch năm 2010).

Tổng doanh thu của PVEP năm 2010 ước đạt 39.705 tỷ đồng (đạt 141 % kế hoạch năm 2010, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2009); nộp Ngân sách nhà nước ước đạt 13.628 tỷ đồng (đạt 161% kế hoạch 2010, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009); lợi nhuận sau thuế ước đạt 11.480 tỷ đồng (đạt 112% kế hoạch năm).

Lĩnh vực khác, PVEP đã ký kết 07 hợp đồng dầu khí mới: Lô Kossor-Uzbekistan, Lô 51 Malay - Thổ Chu, Lô 09-2/10 bể Cửu Long, Lô 46/07 Malay - Thổ Chu, Lô 01/10 & 02/10 Bể Cửu Long, 01 thỏa thuận chuyển nhượng Lô 07&03NCS từ Premier Oil. Đặc biệt, PVEP đã ký kết Hợp đồng Thành lập và Quản lý Công ty Liên doanh PetroMacareo, Lô Junin 2 thuộc vành đai dầu Orinoco, Cộng hòa Bolivar Venezuela - Hợp đồng có giá trị đầu tư lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại do PetroVietnam/PVEP triển khai kể cả trong và ngoài nước.

Tổng chi phí thực hiện đầu tư các dự án trong năm 2010 của PVEP ước đạt 947 triệu USD.

PVEP cũng đã đưa 04 mỏ gồm Sư Tử Đen Đông Bắc - Lô 15.1, Pearl –Lô 01&02, Topaz - Lô 01&02 và D30 - Lô SK305 (Malaysia) vào khai thác; trong đó, mỏ Sư Tử Đen Đông Bắc cho dòng dầu đầu tiên vượt kế hoạch 02 tháng và mỏ D30 là dự án thứ hai PVEP có sản lượng khai thác dầu khí tại nước ngoài.

PVEP sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Tập đoàn giao trong năm 2011, xây dựng PVEP vững mạnh về mọi mặt, có nhiều đóng góp hơn nữa nhằm khẳng định vai trò đầu tầu kinh tế của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

•Đức Chính