Tiềm năng phát triển thị trường kinh doanh xăng dầu sang CHDCND Lào của PV OIL Vũng Áng

06/05/2011 9:53:31 SA

Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào là một quốc gia vùng Đông Nam Á, không có biển, nằm giữa Thái Lan và Việt Nam, phía Nam giáp Campuchia, phía Bắc giáp Trung Quốc, và một phần giáp Mianma với tổng chiều dài biên giới là 6.080 km. Dân số khoảng 6.000.000 triệu người, tổng diện tích là 236.800 km2, mật độ dân số trung bình 22 người/ km2 thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng như Việt Nam, Trung Quốc và Mianma.

Cơ cấu kinh tế :

  • Khu vực nông nghiệp chiếm: 51%
  • Khu vực công nghiệp chiếm: 23%
  • Khu vực dịch vụ chiếm:         26%

Do đặc điểm địa hình nên phương thức vận tải hàng hoá, hành khách chủ yếu của Lào là đường bộ, còn các phương thức vận tải bằng đường sông và hàng không chỉ chiếm một phần nhỏ, mạng đường bộ có tổng số 25.000 km, tuyến sông MêKông trên đất Lào là tuyến vận tải đường thuỷ chính dài 1.898 km. Hiện nay đang khai thác và hoạt động 12 sân bay.

Trong những năm gần đây Chính phủ Lào đã đề ra định hướng phát triển kinh tế xã hội như sau:

  • Tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới  trong nước và chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới trên nguyên tắc hoà bình, độc lập tự chủ và cùng có lợi để phát triển nhanh kinh tế xã hội.
  •  Nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng một ngành chủ lực và địa bàn động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước và hỗ trợ các vùng khác phát triển .

Theo nguồn: Dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch PTKTXH đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 của Lào thì các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội CHDCND Lào như sau:

Chỉ tiêu

 Năm 2000

Năm 2005

Năm 2010

Năm 2020

Nhịp độ tăng trưởng b/q (%)

2001-2005

2006-2010

2011-2020

1. Tổng GDP (tỷ kíp-giá 1990)

1093

1467

2024

3985

6.1%

6.6%

7.0%

- Nông, Lâm nghiệp

561

705

891

1358

4.7

4.8

4.3

- Công nghiệp, Xây Dựng

247

371

571

1416

8.5

9

9.5

- Khối dịch vụ

285

390

561

1210

6.5

7.5

8

2. Cơ cấu GDP (%)

100%

100%

100%

100%

 

 

 

- Nông, Lâm nghiệp

51%

48%

44%

34%

 

 

 

- Công nghiệp, Xây Dựng

23%

25%

28%

36%

 

 

 

- Khối dịch vụ

26%

27%

28%

30%

 

 

 

3. Dân số

5218

5853

6500

7890

2.3%

2.1%

2.0%

      Như vậy với nhịp độ theo các các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của CHDCND lào như trên thì tương ứng với nhu cầu tiêu thủ xăng dầu cũng sẽ tăng từ 7% - 9% năm. 

 Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống SHELL Lào

Việc Tổng công ty Dầu Việt nam (PV OIL) mua lại hệ thống SHELL Lào với quy mô 05 kho chứa, 72 của hàng xăng dầu được phân bổ đều trên 11 tỉnh, thành phố của đất nước Lào đã mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh tiềm năng cho PV OiL Vũng Áng và Chi nhánh PV OiL tại Lào để tồn chứa, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu dưới hình thức tạm nhập tái xuất từ Tổng kho xăng dầu Vũng Áng thông qua các tuyến đường bộ Quốc lộ 8A qua cửa khẩu Cầu Treo vượt biên giới Việt - Lào (tại Keo Nưa) đi qua Lạc Sao của tỉnh Bô Li Khăm Xay (Lào). Từ đó, quốc lộ 8 đi về phía Tây sẽ tiếp nối vào quốc lộ 13 (tại ngã 3 Thangpheng - Bản Lao) đi về hướng bắc đến Viên Chăn và đi về phía Nam thì sẽ gặp quốc lộ 12 (tại Nhôm Ma Rạt) trên lãnh thổ tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Trong những năm qua, với sự hợp tác của 2 nước Việt - Lào, quốc lộ 8 đã được cải tạo và nâng cấp, phần lớn tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt đường được rải nhựa tốt trên cả hai đất nước.

Ngoài quốc lộ 8 từ nước bạn Lào đi về Hà Tĩnh còn có tuyến quốc lộ 12 là tuyến đường trên lãnh thổ Lào, nối từ Tha Khẹt trên bờ sông Mê Kông về Mụ Gia (biên giới Việt Lào) tại cửa khẩu Cha Lo. Toàn bộ quốc lộ 12 đều nằm trong địa bàn tỉnh Khăm Muộn. Từ cửa khẩu Cha Lo theo quốc lộ 12A trên đất tỉnh Quảng Bình để nối với quốc lộ 1 tại Ba Đồn. Từ đó, theo quốc lộ 1 đi ngược phía Bắc để ra cảng Vũng Áng. Hoặc có thể rẽ trái tại ngã ba Đồng Lê đi thẳng xuống Cảng Vũng Áng theo tuyến đường 12A mới (tuyến Vũng Áng – Cha Lo qua huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh).

Theo kết quả khảo sát thực tế của Phòng Kinh doanh PV OiL Vũng Áng về cung đường từ Tổng kho xăng dầu Vũng Áng đến Viên Chăn - Lào như sau:     

TT

Điểm Xuất phát

Cửa khẩu

   

Điểm Trung tâm

Điểm đến

Ghi chú

 

 1

Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, Km số: 0

Cầu Treo, Km: 183

Ngã 3 Thangpheng - Bản Lao, Km: 295

Thu đô Viên Chăn, Km: 545

Khoảng 80 – 100 km đường đồi núi, gấp khúc

 

 2

Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, Km số: 0

Cha Lo (Tuyến Vũng Áng – Ba Đồn – Cha Lo), Km: 180

Tha Khet, Km: 325

Thu đô Viên Chăn, Km: 675

Khoảng 50 -70 km đường đồi núi, gấp khúc

 

 3

Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, Km số: 0

Cha Lo (Tuyến Vũng Áng – Kỳ Anh – Cha Lo), Km: 160

Tha Khet, Km: 305

Thu đô Viên Chăn, Km: 655

Khoảng 60 -80 km đường đồi núi, gấp khúc

     Hiện tại hệ thống SHELL Lào đang hoạt động kinh doanh có hiệu quả, nguồn hàng được nhập từ miền Nam Thái Lan lên vùng Đông Bắc qua cửa khẩu Nongkhai về Viên Chăn và một số cửa khẩu khác ở vùng Đông Bắc Thái Lan sang vùng Nam Lào với cung đường có khoảng cách từ 800km – 1000km, tuy nhiên so với mức giá bán lẽ của Việt Nam với các nước trong khu vực thì còn có sự chênh lệch giá khá lớn.

       Kết quả so sánh giá bán lẻ tại Việt Nam, Lào, Thái lan như sau:                                                                               

TT

Mặt hàng

Giá bán lẻ tại Việt Nam

Giá bán lẻ tại Lào

Giá bán lẻ tại Thái Lan

 

1

 

Diezel 0,05s

Vùng 1:     14750

Vùng 2:   14940

7600kíp x 2.7(chênh lệch tỷ giá VNĐ) =  20520

3008bạt x 6.4(chênh lệch tỷ giá VNĐ) = 19251

 

2

 

Xăng A92

Vùng 1:   16.400

Vùng 2:   16.720

8920kíp x 2.7(chênh lệch tỷ giá VNĐ)  = 24.084

3154bạt x 6.4(chênh lệch tỷ giá VNĐ) = 20.185

 

 3

 

Xăng A95

Vùng 1:   16.900

Vùng 2:   17.230

8980kíp x 2.7(chênh lệch tỷ giá VNĐ)   = 24.246

3304bạt x 6.4(chênh lệch tỷ giá VNĐ)   = 21.145

       Với khoảng cách về cung đường và sự chênh lệch giá như trên thì việc xâm nhập thị trường kinh doanh xăng dầu của PV OiL Vũng Áng sang thị trường Lào là điều có thể thực hiện. Ngoài sự hợp tác với Chi nhánh PV OiL tại Lào, PV OiL Vũng Áng còn có thể tiếp cận các đối tác như: Công ty xăng dầu Quốc gia Lào; Công ty xăng dầu quân đội Lào; Công ty xăng dầu Viên Chăn để khai thác hiệu quả về công suất sức chứa và xoay vòng kho thông qua đầu mối tạm nhập tái xuất tại kho, cảng xăng dầu Vũng Áng.

Theo số liệu thống kê tái xuất xăng dầu sang CHDCND Lào của

Petrolimex Nghệ Tĩnh từ 2000- 2005 như sau:

                                                                                                                         Đơn vị: m3

Công ty

Xăng dầu Thanh Hoá

Xăng dầu Nghệ Tĩnh

Xăng dầu Khu vực 5

Cộng tái xuất sang Lào

Năm 2000

3.283

17.216

22.810

43.309

Năm 2003

3.534

26.597

28.164

58.295

Năm 2004

3.463

19.972

18.938

42.373

Năm 2005

3.546

23.342

21.069

47.957

Dự báo hàng tái xuất hoặc nhập uỷ thác cho Lào từ năm 2010 -2020 của Petrolimex qua kho Nghi Hương như sau:

TT

Loại nhiên liệu

Nhu cầu (m3)

2010

2015

2020

1

Xăng các loại

       18.000

       28.000

       46.000

2

Diesel

       21.000

       34.000

       54.000

3

Mazut(tấn)

         2.000

         3.000

         4.000

 

Tổng cộng

       41.000

       65.000

     104.000

       Như vậy,  với quy mô Tổng kho có sác chứa 60.000m3 và 01 cầu cảng cho tầu có tải trọng đến 15.000 DWT, PV OiL Vũng Áng sẽ phát huy và vận dụng được lợi thế của mình, từng bước thâm nhập, chiếm lĩnh thị trường Bắc Trung Bộ đồng thời hướng tới thị trường kinh doanh xăng dầu của CHDCND Lào nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần khẳng định  PV OiL xứng đáng là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dầu.

                                                                                                                        Tin, Ảnh: Tiến Đại